VÅRA TJÄNSTER

TEAM EXTENSION

Vi vet att ert behov ändras över tid och att ni inte vill betala för resurser ni inte nyttjar. Vi kan snabbt utöka ert team, eller för all del minska det, om behovet finns. Med vår modell har vi möjligheten att anpassa kostymen efter kundens krav och behov. Vår team extension-lösning innebär naturligtvis även att vi integrerar våra konsulter i er organisation som en naturlig del i teamet.

NYUTVECKLING

Vi erbjuder utveckling av interna och externa system och applikationer. Våra konsulter har lång erfarenhet av varierande branscher och områden och är vana att jobba med kunder som ställer höga krav på kompetens och leverans. Vi är med er hela vägen från affärsanalys och kravfångst till komplett leverans.

VIDAREUTVECKLING

Befintliga system och applikationer behöver också omsorg. Grunderna kan vara olika - behov av ny funktionalitet, ökad informations- och driftsäkerhet, eller gammal teknik som blivit svår att hantera. Utifrån befintlig strategi hjälper vi er att formulera en utvecklad strategi för systemet eller applikationen, samt tar fram konkreta leverabler för projektet.

FÖRVALTNING

Inget gör nytta om det inte fungerar. Utifrån en gedigen genomgång av strategi och kritikalitetsanalys lägger vi grunden för en lämplig service- och tillgänglighetsnivå som vi tar ansvar för att leverera. Vi bidrar till att er verksamhet skapar nytta och lönsamhet med fokus på kvalitet.

ANALYS & STRATEGI

Processen fram till att veta vad som bör göras är inte alltid enkel. Iband är det till och med svårt att veta vart man står. Vi hjälper er att hitta rätt väg fram utifrån er strategi och era mål. Vi förespråkar korta, fokuserade projekt för bästa resultat och kostnadseffektivitet.