VÅR MODELL

Bristen på utvecklare gör att branschen idag är landsöverskridande. Kompetensen finns inom räckhåll om kontakter, kunskap och erfarenhet finns. Det har GRIT.  

 I Makedoniens huvudstad, Skopje, har vi över 100 utvecklare, arkitekter, analytiker, kravfångare, testare, etc som dagligen jobbar i kravfyllda miljöer med stora internationella företag. I Sverige har vi svenska projektledare med lång branscherfarenhet som tidigare varit bosatta och verksamma i Makedonien. På så sätt eliminerar vi eventuella risker för kommunikativa och kulturella hinder, samtidigt som vi garanterar hög kvalitet och effektivitet till väldigt konkurrenskraftiga priser.

I Sverige har vi erfarna affärsstrateger med lång erfarenhet av produkt-, tjänste- och strategiutveckling.