VÅRA KOMPETENSER

TEKNISKA KOMPETENSER

Våra konsulter har en djup teknisk kompetens inom de flesta språk, databaser, plattformar och verktyg. De har dessutom erfarenhet av att applicera dessa inom en variation av branscher - telekom, bank, industri, myndighet, etc.

AFFÄRSKOMPETENS

Våra konsulter i Sundsvall har lång erfarenhet inom två huvudområden. Dels teknisk projektledning, systemstrategier och produktägarskap direkt kopplat till IT-system och applikationer, och dels ledning av affärs-, produkt- och strategiutveckling inom både tjänste- och produktproducerande företag.